Co je Noc s Andersenem?

„Noc s Andersenem“ je projekt, který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o čtení. A to tak, že se spojí předčítání knihy a další čtenářské i pohybové aktivity s dobrodružstvím, jehož vyvrcholením je přespání v knihovně.

První „Noc s Andersenem“ se uskutečnila v roce 2000 ku příležitosti oslavy Dne dětské knihy (2. dubna) v Uherském Hradišti. Postupně se do akce zapojovaly další knihovny, školy v České republice i v zahraničí. S touto událostí se pojí i různé soutěže.