Ceník služeb

Ceník platný od 24. června 2014. Ke stažení v pdf zde

Služba

Cena

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na internet

zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek

zdarma

Poplatky za prodlení

1. upomínka (sms, e-mailem)

zdarma

2. upomínka (telefonicky)

10,- Kč

3. upomínka (osobně)

20,- Kč

Kopírovací služby

Kopírování formátu A4 černobíle

2,- Kč

Rezervace a objednání knih

Rezervace knihy (telefonicky, e-mailem, přes internetový formulář

zdarma

Objednání knihy z regionálního oddělení Boskovice

zdarma

Objednání knihy z jiných knihoven

dle tarifu dané knihovny

Ztráta knihy a časopisu (viz Knihovní řád, IV. Postihy nedodržení ustanovení KŘ)